Tầm Nhìn – Sứ mệnh

Tầm Nhìn: “Toàn bộ lãnh đạo và nhân viên luôn nỗ lực để đưa Vakie thành doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam với chất lượng cao, giá cả cạnh tranh và dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm tới các khách hàng trên toàn thế giới”

Sứ mệnh:Vakie là nhà xuất khẩu các sản phẩm gỗ ép, cung cấp dịch vụ liên quan đến XNK hàng đầu Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng theo tiêu chuẩn cao nhất và luôn hoàn thiện các kỹ năng nghề nghiệp của cán bộ công ty”