Giấy

 • Recycled paper pulp

  Recycled paper pulp

  Chất lượng: - Được sản xuất 100% từ bao bì carton nhập khẩu từ USA OCC or EU OCC -…

 • Medium kraft paper

  Medium kraft paper

  Chất lượng: Được sản xuất 100% OCC Hạn chế đến mức thấp nhất ô nhiễm Không chứa nhựa/nhựa bẩn Độ…

 • Test liner

  Test liner

  Chất lượng: Được sản xuất 100% OCC Hạn chế đến mức thấp nhất ô nhiễm Không nhựa/nhựa bẩn Chiều dày…