Test liner

Chất lượng:

Được sản xuất 100% OCC

Hạn chế đến mức thấp nhất ô nhiễm

Không nhựa/nhựa bẩn

Chiều dày cuộn 3400 mm

Quy cách:

No 1. 

– Grade: TSL

– Quantity (g/m2): 125 (+/-5)

– Moisture (%): 8

– Bursting strength (kgf/cm2): 3.0

– Ring Crush: 12.0-12.5

Waterproofing: 120s

No 2.

– Grade: TSL

– Quantity (g/m2): 140 (+/-5)

– Moisture (%): 8

– Bursting strength (kgf/cm2): 3.2

– Ring Crush: 14.6-15.0

– Waterproofing: 120s

No 3.

– Grade: TSL

– Quantity (g/m2): 150 (+/-5)

– Moisture (%): 8

– Bursting strength (kgf/cm2): 3.4

– Ring Crush: 16.0-16.5

– Waterproofing: 120s

No 4.

– Grade: TSL

– Quantity (g/m2): 170 (+/-5)

– Moisture (%): 8

– Bursting strength (kgf/cm2): 3.7

– Ring Crush: 18.0-18.5

– Waterproofing: 120s

Ứng dụng:

Phù hợp sử dụng để sản xuất thùng bìa carton, vv.

Khác:

Đóng gói: Theo cuộn

Thời gian giao hàng: Trong vòng 10-30 ngày hoặc theo thoả thuận

Luôn sẵn mẫu khi cần. Chúng tôi rất mong được hợp tác với quý khách.