Medium kraft paper

Chất lượng:

Được sản xuất 100% OCC

Hạn chế đến mức thấp nhất ô nhiễm

Không chứa nhựa/nhựa bẩn

Độ dày cuộn 1200 mm – 3600 mm

Quy cách:

No 1.

– Grade: MP

– Quantity (g/m2): 90+2-3

– Moisture (%): 8

– Bursting strength (kgf/cm2): 1.8

– Ring Crush: 5.0 – 5.5

– Waterproofing: 60s

No 2.

– Grade: MP

– Quantity (g/m2): 100+2-3

– Moisture (%): 8

– Bursting strength (kgf/cm2): 2,2

– Ring Crush: 7,0 – 8,5

– Waterproofing: 60s

No 3.

– Grade: MP

– Quantity (g/m2): 105+2-3

– Moisture (%): 8

– Bursting strength (kgf/cm2): 2,5

– Ring Crush: 8,0 – 9,2

– Waterproofing: 60s

No 4.

– Grade: MP

– Quantity (g/m2): 110+2-3

– Moisture (%): 8

– Bursting strength (kgf/cm2): 2.8

– Ring Crush: 10.0 – 11

– Waterproofing: 60s

No 5.

– Grade: MP

– Quantity (g/m2): 115+2-3

– Moisture (%): 8

– Bursting strength (kgf/cm2): 2,9

– Ring Crush: 10,0 – 11,5

– Waterproofing: 60s

No 6.

– Grade: MP

– Quantity (g/m2): 120+2-3

– Moisture (%): 8

– Bursting strength (kgf/cm2): 3

– Ring Crush: 11.5 – 12.2

– Waterproofing: 60s

No 7.

– Grade: MP

– Quantity (g/m2): 125+2-3

– Moisture (%): 8

– Bursting strength (kgf/cm2): 3,2

– Ring Crush: 12,0 – 13,5

– Waterproofing: 60s

No 8.

– Grade: MP

– Quantity (g/m2): 130+2-3

– Moisture (%): 8

– Bursting strength (kgf/cm2): 3.3

– Ring Crush: 13.5 – 14.5

– Waterproofing: 60s

No 9.

– Grade: MP

– Quantity (g/m2): 140+2-3

– Moisture (%): 8

– Bursting strength (kgf/cm2): 3,4

– Ring Crush: 14,5 – 16,0

– Waterproofing: 60s

No 10.

– Grade: MP

– Quantity (g/m2): 150+2-3

– Moisture (%): 8

– Bursting strength (kgf/cm2): 3,6

– Ring Crush: 16,0 – 18,0

– Waterproofing: 60s

No 11.

– Grade: MP

– Quantity (g/m2): 180+2-3

– Moisture (%): 8

– Bursting strength (kgf/cm2): 4

– Ring Crush: 22,0 – 26,0

– Waterproofing: 60s

Ứng dụng:

Phù hợp sử dụng để sản xuất thùng bìa carton, vv