PP Jumbo Bag / Bulk Bag

Design 1: Full open top, Flat bottom
Design 2: Full open top, Discharge chute
Design 3: Duffle top, Flat bottom
Design 4: Duffle top, Discharge chute
Design 5: Top spout, Flat bottom
Design 6: Top spout, Discharge chute

 

Our Brands :