vakie
Sản phẩm mới
Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết chia sẻ
Thống kê truy cập

Hôm nay: 1
Tháng : 1
Năm : 1
Silic Mangan 60/14
-  Đơn giá
:  Contact

Silic Mangan 60/14 (Silico Manganese)

Specification for SiMn 60/14 as:

Mn:60%min
Si:14%min
C:2.5%max
S:0.04%max
P:0.35%max
Size: 10-60 mm 90%min or 10-100mm: 90%min

vakie