vakie
Sản phẩm mới
Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết chia sẻ
Thống kê truy cập

Hôm nay: 1
Tháng : 1
Năm : 1
Low Carbon Ferro Chrome

LOW CARBON FERRO CHROME

Cr: 60% min

C: 0.1% max.

Si: 1.5% max

S: 0.03% max

P: 0.04% max

Size: 10 – 50 mm: 90% min or 10-100mm: 90% min

vakie