vakie
Sản phẩm mới
Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết chia sẻ
Thống kê truy cập

Hôm nay: 1
Tháng : 1
Năm : 1
Ferro Silicon 72%
-  Đơn giá
:  Contact

Ferro Silic 72%

Si: 72%min
Al: 2%max 
C: 0.2%max
S: 0.02%max
P: 0.04%max
Size: 10-60mm 90%min or 10-100mm: 90% min
 

vakie